خط خبرها: |

تب‌های اولیه

آموزش فن بیان و سخنوری
زمان آغاز برگزاری: 
یک‌شنبه, 18 فروردین 1398 - 12:30پس‌ازظهر
سرفصل‌ها: 

مدیریت ترس از سخنرانی
مدیریت لرزش صدا
ارتباط مؤثر
شخصیت شناسی
سخنرانی حرفه ای
صدا سازی
افزایش برد صدا
ساخت لحن حرفه ای
ایجاد جذابیت در صدا

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جو تعیین می شود
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خیابان هزار جریب-کوی کارگر-اداره کل آموزش فنی و حرفه ایی-مرکز آموزش فناوری های راهبردی و نوین-فناوران پارس آذین -تلفن: 36703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

بلیت آموزش فن بیان و سخنوری

بها: 200,000 تومان 180,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید بلیت