خط خبرها: |

تب‌های اولیه

اموزش اینونتور مقدماتی|اموزشINVENTOR
زمان آغاز برگزاری: 
یک‌شنبه, 18 آذر 1397 - 5:45پس‌ازظهر
زمان پایان برگزاری: 
پنج‌شنبه, 18 بهمن 1397 - 5:45پس‌ازظهر
سرفصل‌ها: 

1- آشنایی با محیط دو بعدی SKETCH
اجرای دستورات ترسیمی
اجرای دستورات ویرایشی
قید گذاری ترسیمات دو بعدی در محیط SKETCH
2- آشنایی با محیط مدل سازیPART
اجرای دستورات مدل سازی و ویرایش مدل های سه بعدی
3- آشنایی با محیط مونتاژ ASSEMBLY DESIGN
قیدگذاری و مونتاژ قطعات
4- آشنایی با محیط نماگیری DRAWING
تهیه نقشه های ساخت با تمام جزئیات نقشه کشی از مدل های ایجاد شده در محیط های PART & ASSEMBLY

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان -خ کارگر - مرکز فنی حرفه ای - دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی -آموزشگاه فن آوران پارس آذین-تلفن: 36703092

برچسب‌ها: 
برچسب‌های آزاد: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

بلیت اینونتور مقدماتی

بها: 600,000 تومان 540,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید بلیت