خط خبرها: |

تب‌های اولیه

civil3d
زمان آغاز برگزاری: 
چهارشنبه, 3 بهمن 1397 - 3:00پس‌ازظهر
زمان پایان برگزاری: 
سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398 - 6:00پس‌ازظهر
سرفصل‌ها: 

1-ترسیم نقشه های توپوگرافی
2- ترسیم پروفیل های ارتفاعی
3- طراحی مسیر
4- تعیین مدل رقومی مسیر
5- حجم عملیات خاکی

زمان‌بندی: 
روز های چهارشنبه از 15الی 18
مدت زمان کل: 
32ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

ادراه کل فنی حرفه ای استان اصفهان واقع در خیابان هزار جریب- درب شهید بهشتی- مرکز فناوری های راهبردی

پیش‌نیازها: 
به منظور شرکت در این دروه لازم است کارآموز محترم دانش فنی لازم در حوزه auto cad را داشته باشد.
سابقه‌ی برگزاری: 
سخنران: جناب استاد باباربیع
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

civil3d

بها: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید بلیت