خط خبرها: |
آموزش حسابداری در اصفهان|آموزشگاه حسابداری در اصفهان|لیست آموزشگاه های حسابداری در اصفهان|دوره فشرده حسابداری ویژه بازار کار در اصفهان|دوره حضوری و غیرحضوری حسابداری در اصفهان
سرفصل‌ها: 

در این دوره آموزشی آموزش حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش داده خواهد شد.
سرفصل های آموزشی کارشناس حسابدار( حسابداری پایه):
- آموزش صورت های مالی از 0 تا 100
(دفتر روزانه، دفتر کل، تراز آزمایشی و صورت سود و زیان، بستن حساب های موقت، بستن حساب های دائمی ترازنامه، تراز افتتاحیه، تراز اختتامیه)
- تحریر دفاتر
- انجام محاسبات
- نحوه روش های محاسبه موجودی کالای پایان دوره
- آموزش نرم افزار حسابداری
- نحوه ایجاد حساب در نرم افزار
- نحوه ثبت آرتیکل حسابداری در نرم افزار
- نحوه تهیه صورت های مالی در نرم افزار
- آموزش نحوه بستن حسابها در نرم افزار
سرفصل های آموزش حسابداری با نرم افزار پارسیان و اکسل:
چون هر دو سرفصل نرم افزار پارسیان و اکسل مشابه هم هستند ولی در دو عملیات متفاوت در حال انجام هستند، لذا فقط به ذکر یکی اکتفا می کنیم:
- آموزش صورت های مالی در قالب اکسل (و سپس همین سرفصل در قالب نرم افزار پارسیان)
- آموزش ثبت آرتیکل در قالب اکسل (و سپس همین سرفصل در قالب نرم افزار پارسیان)
- آموزش صورت های مالی به صورت 0 تا 100 شرکت های بازرگانی و شرکت های خدماتی در اکسل (و سپس همین سرفصل در قالب نرم افزار پارسیان)
- نحوه بستن حساب های موقت و حساب های دائمی در اکسل (و سپس همین سرفصل در قالب نرم افزار پارسیان)
- نحوه تهیه تراز افتتاحیه در اکسل (و سپس همین سرفصل در قالب نرم افزار پارسیان)
- نحوه تهیه تراز اختتامیه در اکسل (و سپس همین سرفصل در قالب نرم افزار پارسیان)
سرفصل های آموزشی حسابدار ارشد (حسابدار حقوق و دستمزد):
- آموزش نحوه محاسبه لیست حقوق (تهیه لیست حقوقی)
- آموزش نحوه محاسبه اضافه کار
- محاسبه شیفت کاری
- محاسبه تعطیل کاری
- محاسبه مرخصی استحقاقی و استعلاجی

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویات تعیین می شود
مدت زمان کل: 
68ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - میدان آزادی
تلفن ثابت: 03136703092
تلفن همراه: 09214394650

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
برچسب‌های آزاد: 
بلیت‌های کارگاه

خرید آنلاین بلیط شرکت در دوره حضوری کارشناس حسابدار

هزینه: 410,000 تومان 389,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

خرید آنلاین بلیط شرکت در دوره‌های حضوری ابزار حسابدار(نرم افزار پارسیان + اکسل)

هزینه: 410,000 تومان 389,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

خرید آنلاین بلیط شرکت در دوره حضوری حسابدار ارشد (حسابدار حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات)

هزینه: 368,000 تومان 349,600 تومان
جنسیت: مختلط
خرید