مهارت‌گستر

اولین مرجع اطلاع‌رسانی کارگاه‌ها، دوره‌های مهارتی و تخصصی

«جهش تولید»
خط خبرها: |
استاندارد در اندازه گیری پارامتر های لیزر

سرفصل‌ها:

مقدمه در مورد استاندارد و ضرورت ان در آزمایش
روش های اندازه گیری بر اساس استاندارد های پارامتر های لیزر:
1-توان/انرژی باریکه
2-توزیع چگالی توان/ انرژی باریکه
3- پایداری مکان باریکه
4- قطیش
5-پهنا،زاویه واگرایی و نسبت انتشار پرتو لیزر
6-طول عمر لیزر
7-آشکارسازهای اندازه گیری توان/انرژی و کالیبراسیون
اطلاعات بیشتر:
http://maharatgostar.com/node/117