مهارت‌گستر

اولین مرجع اطلاع‌رسانی کارگاه‌ها، دوره‌های مهارتی و تخصصی

«جهش تولید»
خط خبرها: |
کارگاه ساخت دیودهای نورافشان آلی

کارگاه ساخت دیودهای نورافشان آلی توسط دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سامانه مهارت گستر ثبت شد.