آشنایی با تئوری اطلاعات کوانتومی
سرفصل‌ها: 

تکمیل خواهد شد

زمان‌بندی: 

تکمیل خواهد شد

مدت زمان کل: 
14ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

دانشگاه اصفهان

آشنایی با تئوری اطلاعات کوانتومی
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 10,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram