مهارت‌گستر

مرجع اطلاع‌رسانی کارگاه‌ها، دوره‌های مهارتی و تخصصی

«جهش تولید»
خدمات

سامانه مهارت گستر در حوزه های زیر به ارائه خدمات آموزشی می پردازد:

1-ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و مهارت جویان :
سامانه مهارت گستر با ایجاد بستری مناسب برای مهارت جویان گرامی این امکان را در اختیار انها می گذارد تا از بین کارگاه های ارتقا مهارت تعریف شده در این سامانه، به کسب مهارت های لازم بپردازند. بسیاری از کارگاه های تعریف شده در این سامانه برای اولین بار است که با پیگیری های مجدانه سامانه مهارت گستر توسط اساتید تراز اول دانشگاه های معتبر کشور و مربیان فنی و حرفه ای برگزار می شود. این سامانه امکان ثبت نام انلاین را برای مهارت جویان گرامی فراهم کرده است.
2-ارائه خدمات آموزشی به مدارس آموزش و پرورش:
مشاوره حهت برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان در مقاطع مختلف دبستان ، متوسطه اول و متوسطه دوم با رعایت استانداردهای اموزشگاه های فنی و حرفه ای و بکارگیری مربیان زبده زیر نظر آموزشگاه های مجاز و معتبر.

3- ارائه خدمات آموزشی به انجمن های علمی دانشگاه ها:
انجمن های علمی دانشگاهی همواره به دنبال برگزاری کارگاه های آموزشی هستند که به دانشجویان دانشگاه محل فعایتشان در دستیابی به حرفه و شغل در خور توجه کمک کند. سامانه مهارت گستر با اطلاع رسانی و ساماندهی مجموعه ای از کارگاه های مهارتی، این امکان را در اختیار انجمن های علمی قرار می دهد تا از بین کارگاه های موجود در سامانه، کارگاه مورد نظر خود را به صورت انلاین جستجو و در خواست دهند.

4- خدمات به متخصصین و مدرسین و آموزشگاه های مجاز:
سامانه مهارت گستر، این امکان را در اختیار متخصصین و مدرسین قرار می دهد تا کارگاه اموزش مهارتی خود را به صورت را یگان در سامانه ثبت کنند تا انجمن های علمی و سایر موسسات از بین انها در خواست برگزاری دهند.

5-ارائه تخفیف جهت شرکت در دوره های آموزشی، اموزشگاه های ازاد فنی و حرفه ای و برخورداری خدمات ویژه اعضاء محترم سامانه و دانش آموختگان قبلی جهت دوره های بعدی.

6-امکان نیاز سنجی و پیش ثبت نام دوره های آموزشی جهت رسیدن به حد نساب و معرفی به آموزشگاه های تحت پوشش سامانه.

call support visit our Instagram visit our Telegram