خط خبرها: |
آمادگی آزمون نظام مهندسی (طراحی دستی-تست و آزمون)
سرفصل‌ها: 

رئوس مطالب:
1- مبحث 6
2- مبحث 9
3- مبحث 10
4-استاندارد 2800 (زلزله)
5-بررسی تست های سالهای اخیر
6- چهار مرحله آزمون آزمایشی

زمان‌بندی: 
سه شنبه ها ساعت 17 الی 20
مدت زمان کل: 
150ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خ کارگر -فنی حرفه ای اصفهان- دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی - 03136703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

آزمون نظام مهندسی

هزینه: 1,500,000 تومان 1,455,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید