خط خبرها: |
آموزش انسیس فلوئنت اصفهان|کلاس ANSYS Fluent اصفهان
سرفصل‌ها: 

سر فصل دوره
معرفی نرم افزار و قابلیت های شبیه سازی در آن
آموزش رسم هندسه در محیط Design Molder
آموزش ایجاد مش Ansys Meshing
مقدمه ای بر شرایط مرزی
شبیه سازی مثال هایی از:
مکانیک سیالات (بررسی سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی)
جریان آرام و مغشوش
انتقال حرارت (هدایت و جابجایی)
بررسی انتقال حرارت در مبدل¬حرارتی
استخراج نتایج (کانتور و نمودار) از کامسول

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان دروازه شیراز جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید شماره تلفن: 03136703092
شماره همراه: 09214394650

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات