خط خبرها: |
آموزش ترکی استانبولی در اصفهان|کلاس ترکی استانبولی در اصفهان|آموزش زبان ترکی در اصفهان
سرفصل‌ها: 

روش تدریس متفاوت و کاربردی
دوره های ویژه مکالمه فشرده و تضمینی
برگزاری کلاسهای عمومی و نیمه خصوصی
دوره های آمادگی آزمون تومر
تدریس کیه متون و کتابهای زبان ترکی استانبولی

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- میدان آزادی
تلفن: 03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس