خط خبرها: |
آموزش جاوا JAVA
سرفصل‌ها: 

• Introduction to Java
• Variable and Data Type
• Control Statements (Decision Structures and Loops)
• Object Oriented Programming concepts
• Object and Class
• Method Overloading
• Constructor
• Static variable, method and block
• this keyword
• Inheritance (IS-A)
• Method Overriding
• Super keyword
• Final keyword
• Interfaces
• Abstract class
• Encapsulation
• Java Collection Framework

زمان‌بندی: 
30 ساعت آموزشی شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 15/30-1730
مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، خیابان هزار جریب، خیابان کارگر، درب شهید بهشتی اداره کل فنی و حرفه ای استان، مرکز فناوری های راهبردی و نوین
تلفن: 03136703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

عمومی

هزینه: 300,000 تومان 270,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید