آموزش جاوا JAVA
سرفصل‌ها: 

• Introduction to Java
• Variable and Data Type
• Control Statements (Decision Structures and Loops)
• Object Oriented Programming concepts
• Object and Class
• Method Overloading
• Constructor
• Static variable, method and block
• this keyword
• Inheritance (IS-A)
• Method Overriding
• Super keyword
• Final keyword
• Interfaces
• Abstract class
• Encapsulation
• Java Collection Framework

زمان‌بندی: 

30 ساعت آموزشی شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 15/30-1730

مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

🌐 اصفهان، میدان آزادی
🔎 برای حضور در جلسه اول رایگان و یا نام‌نویسی در دوره اصلی با کارشناسان ما تماس بگیرید.
🔎 در صورت تمایل به پرداخت با شرایط ویژه می‌توانید به کارشناس ما توضیح دهید.

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
آموزش جاوا JAVA
بلیت‌های کارگاه

عمومی

هزینه: 300,000 تومان 270,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram