آموزش شمع سازی در اصفهان| کلاس شمع سازی در اصفهان
سرفصل‌ها: 

آموزش شمع سازي با مدرك فني و حرفه اي

سرفصل های کارگاه:

1-توانايی آماده كردن مواد اصلي سازنده شمع (پارافین-قالب-فتیله-اسیداستئاریک و..)

2-توانايی درست كردن و به عمل آوردن فتيله

3-توانايی آماده كردن قالب شمع و فتيله درون آن

4-توانايی ذوب كردن پارافين در حمام آب گرم

5- توانايی سرد كردن مايع مذاب در قالب

6- توانايی بيرون آوردن شمع از درون قالب

7- تواناي تكميل كردن شمع ساخته شده از نظر ظاهری (پرداخت)

8- توانايي رنگ كردن شمع-دست گرفتن قلم مو و ترکیب رنگ و غلظت مناسب رنگ

9- توانايي پيش گيري از حوادث ناشي از كار
و.....

مدرک معتبر فنی و حرفه ای

حضوری ظرفیت محدود

مشاوره رایگان و یا ثبت نام در دوره :

031-36703092

مکان برگزاری: 

اصفهان حکیم نظامی
مشاوره رایگان و یا ثبت نام در دوره :

031-36703092
09214394650

برچسب‌ها: 
آموزش شمع سازی در اصفهان| کلاس شمع سازی در اصفهان
call support visit our Instagram visit our Telegram