آموزش قلمزنی اصفهان|کلاس آموزش قلم زنی در اصفهان|فیلم اموزش قلمزنی اصفهان
سرفصل‌ها: 

نشاوره رایگان پیش از پرداخت هر گونه وجه
هزینه دوره ۲۵۰۰ ت

تعامل صمیمانه با موسسه
یعنی پس از اتمام دوره به دلخواه مهارت جو ظرف قلم زنی شده به همراه دستمزد قلمزنی به او پرداخت می‌شود که در اینصورت هزینه دوره کاملا برگشت می‌شود.
دوره آموزشی جامع قلمزنی

هنر اجراي نقش به روش کوبشی، با استفاده از ضربات چکش بر قلم روي فلزات چکش خوار را قلم زني گويند. سطوح تخت و منحنی که قلم زنی می شوند را بر مبنای برجستگی نقوش از کم به زياد به روش هاي عکسی، زمينه پر (منبت)، برجسته و جُنده‌کاري نامگذاری مي‌کنند. طرح های اسليمی و ختايی، گل و مرغ، گرفت و گير، خوشنويسی و گره هاي هندسی از رايج ترين نقوش سنتی مورد استفاده در قلم زنی هستند.
سرفصل های دوره :
جلسه اول
کار با ابزارها قلم و چکش
جلسه دوم
کار با قلم اصلی نیم بر
جلسه سوم و چهارم و پنجم و ششم
شروع کار بر روی ظرف اول (بشقاب برنجی ۲۵ سانتی) طرح یا گل و مرغ یا شیر و خورشید
جلسه هفتم تا دوازدهم
شروع ظرف دوم (سینی مسی ۳۵ الی ۴۰ سانتی)
کلا ۱۲ جلسه

هزینه های لازم برای مهارت جوز
بشقاب برنج ۲۵ سانتی ۲۰۰ ت
سینی مسی۴۰ سانتی ۸۰۰ ت
چکش و لوازم حدود ۵۰۰ ت

هزینه برگشت شده نهایی در صورت موافقت مهارت جو به فروش دو ظرف که مهارت جو قلمزنی کرده :
دستمزد بشقاب ۳۰۰ ت
دستمزد سینی ۱۷۰۰ ت
بشقاب حدود ۵۰۰ ت
سینی حدود ۲۰۰۰ ت

مکان برگزاری: 

اصفهان
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید
03136703092

برچسب‌ها: 
آموزش قلمزنی اصفهان|کلاس آموزش قلم زنی در اصفهان|فیلم اموزش قلمزنی اصفهان
call support visit our Instagram visit our Telegram