خط خبرها: |
آموزش ماشین لرنینگ با زبان برنامه نویسی پایتون
سرفصل‌ها: 

سرفصل ها :
• معرفي يادگيري ماشين و كاربردها
• معرفي شاخه هاي اصلي(با نظارت، بدون نظارت ونيمه نظارتي)
• معرفي و راه اندازي كتابخانه هاي مورد نياز در پايتون numpy) و(scikit
• رگرسيون خطي و غير خطي
• روش هاي ارزيابي مدل
• دسته بندي
(knn‐naive bayes Decision Tree‐SVM)
يادگيري بي نظارت
• ( k‐means‐Hierarchical‐ Density Base
• روشهاي انتخاب ويژگي
• كاهش بعد(LDA-PCA)
• يادگيري منيفولد
• روش هاي تركيبي يادگيري
• مروري بر يادگيري نيمه نظارتي
• مروري بر يادگيري عميق

زمان‌بندی: 
20 ساعت اموزشی که با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان، خیابان شریعتی، بعد از بیمارستان شریعتی، روبروی بن بست فیروزه، پلاک ۱۲+۱ مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد
تماس: 03136703092
تلفن همراه: 09214394650

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

بیلیت ماشین لرنینگ با پایتون

هزینه: 500,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید