خط خبرها: |
آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS
سرفصل‌ها: 

• وضعیت توزیع داده¬ها
• تعیین شاخص¬های آماری
• تحلیل تک متغیره داده¬ها
• تحلیل دو متغیره داده¬ها
• تحلیل چند متغیره داده‌ها
• آزمون¬های ناپارامتریک
• و ...

زمان‌بندی: 
8 ساعت، یک روزه، 8 تا 17
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

سابقه‌ی برگزاری: 
برگزاری کارگاه های آموزشی spss در دانشگاه اصفهان برگزاری کارگاه های آموزشی spss در دانشگاه خوراسگان برگزاری کارگاه های آموزشی spss در دانشگاه صنعتی اصفهان
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS

هزینه: 120,000 تومان 108,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید