آموزش نرم افزار LINGO
سرفصل‌ها: 

• مدیریت آسان داده های ورودی
• بیان ساده مدل ریاضی در محیط نرم افزار
• برقراری ارتباط با اکسل و اکسس
• قدرت بالا در حل مسائل با بهره گیری از روش‌های بهینه‌سازی.
• سادگی استفاده و بهره گيری از روشهای حل ( Solver) متنوع
• این نرم افزار برای حل مدلهای خطی, کوادراتیک, غیرخطی, عددصحیح و غیره مناسب می باشد.

زمان‌بندی: 

-

مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

آموزش نرم افزار LINGO
call support visit our Instagram visit our Telegram