خط خبرها: |
آموزش نرم افزار R
سرفصل‌ها: 

توسعه پذیری و انعطاف آن باعث دسترسی همگان در کوتاه‌ترین زمان به روش‌های آماری نوین شده است
کاربری و نگهداری داده‌ها به صورت مفید و موثر
دارا بودن بسیاری از عملگرها برای محاسبات ماتریسی و آرایه‌ای
دارا بودن مجموعه کاملی از ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها
امکانات گرافیکی منحصر به فرد برای تحلیل داده‌ها و نمایش آنها
زبان برنامه نویسی ساده با قابلیت به روز رسانی بالا

زمان‌بندی: 
دروه ی 8 ساعته
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان