دوره آموزش نمونه گیر آزمایشگاه در اصفهان
سرفصل‌ها: 

اندازه‌گیری علائم حیاتی
کمک‌های اولیه
اصطلاحات پاراکلینیک
مهارت‌های نسخه‌خوانی
آزمایش‌های انعقادی
انواع نمونه‌ها و روش‌های نمونه‌گیری
مستندسازی، ثبت اطلاعات و مدارک پزشکی
خون‌گیری وریدی

زمان‌بندی: 

⏰ پس از هماهنگی با مهارت‌جویان تعیین می‌شود.

مکان برگزاری: 

🌐 اصفهان، میدان آزادی
🔎 برای نام‌نویسی در دوره اصلی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دوره آموزش نمونه گیر آزمایشگاه در اصفهان
call support visit our Instagram visit our Telegram