خط خبرها: |
آموزش کامسول اصفهان| دوره COMSOL اصفهان
سرفصل‌ها: 

سر فصل دوره
معرفی کامسول و قابلیت های شبیه سازی در آن
معرفی ماژول های موجود
آموزش رسم هندسه
آموزش ایجاد مش
آشنایی با محیط پارامتر و متغیرها
شبیه سازی مثال هایی از:
مکانیک سیالات (بررسی سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی)
جریان آرام و مغشوش
انتقال حرارت (هدایت و جابجایی)
و میکروفلویدیک
استخراج نتایج (کانتور و نمودار) از کامسول

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان انجام خواهد شد.
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان دروازه شیراز جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید شماره تلفن: 03136703092
شماره همراه: 09214394650

برچسب‌ها: