آموزش کوانتوم اسپرسو (پیشرفته)
سرفصل‌ها: 

آشنایی با تئوری مواد مغناطیسی و نحوه انجام شبیه سازی‌های مغناطیسی روی بلورهای دارای حالت‌های فرومغناطیس(FerroMagnetic)، آنتی فرومغناطیس (AntiFerroMagnetic) و مغناطیس غیر همراستا (Noncollinear Magnetism)
انجام محاسبات واهلش ساختاری و مقدمه‌ای بر دینامیک مولکولی ایستا (Relaxation)
آشنایی با تئوری ارتعاشات شبکه و محاسبات فونونی (Phonon Calculation) - این محاسبات از دو روش DFPT و ساخت سوپرسل با نرم افزار Phonopy امکان پذیر است.
استخراج ویژگی ترمودینامیکی به وسیله محاسبات فونونی پیش گفته.
آشنایی با تئوری الاستیکی مواد و محاسبه ضرایب الاستیک (به ۲ روش).
آشنایی با مفاهیم الکتروشیمی و واکنش های شیمیایی روی سطوح با روش NEB.

زمان‌بندی: 

به صورت کلاس حداقل ۱۵ جلسه. همچنین با هماهنگی مهارت جو قابل تغییر می باشد.

مدت زمان کل: 
30ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خ هزارجریب - خ کارگر - فنی حرفه ای اصفهان - دپارتمان فناوری های نوین و راهبردی
03136703092

برچسب‌ها: 
آموزش کوانتوم اسپرسو (پیشرفته)
بلیت‌های کارگاه

کوانتوم اسپرسو (پیشرفته)

هزینه: 500,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram