خط خبرها: |
اجرای کف پوش اپوکسی (یکپارچه) و سقف کشسان( باریسول) (استاندارد فضا ساز یکپارچه دکوراتیو)
سرفصل‌ها: 

1- توانایی شناخت مواد اپوکسی و سخت کننده های آنها
2- اجرای کف پوش مایع
3- توانایی اجرای سقف های کشسان (باریسول)
4- توانایی شناخت زیر ساخت های لازم برای اجرای کف پوش
5- توانایی محاسبه و اندازه گیری سقف کشسان
6- آشنایی با نکات ایمنی در حین انجام کار

زمان‌بندی: 
2 جلسه 8 ساعته دوره کفپوش سه بعدی روز 5 شنبه و دوره سقف کشسان روز جمعه
مدت زمان کل: 
16ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
تلفن: 36703092

سابقه‌ی برگزاری: 
اجرای بیش از ده دوره آموزشی با اعطاء تاییدیه رسمی فنی و حرفه ای.
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

دوره آموزشی کف پوش سه بعدی به همراه سقف کشسان

هزینه: 600,000 تومان 540,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

دوره جامع اپوکسی به همراه آموزش کاغذ دیواری

هزینه: 900,000 تومان 792,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید