خط خبرها: |
اصول و کاربرد طیف سنجی های رامان و FT-IR
سرفصل‌ها: 

در حال تکمیل ...

زمان‌بندی: 
در حال تکمیل ...
مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان