خط خبرها: |
اصول و کاربرد طیف سنجی UV-VIS و PL در آنالیز مواد
سرفصل‌ها: 

در حال تکمیل ...

زمان‌بندی: 
در حال تکمیل
مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

استان اصفهان

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها