خط خبرها: |
اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی عبوری و روبشی TEM و SEM
سرفصل‌ها: 

آشنایی با اصول، مبانی ، کاربرد
آموزش کار با دستگاه و نحوه آماده سازی نمونه
تجزیه و تحلیل نتایج

زمان‌بندی: 
روز اول از ساعت 14/30بعدازظهر روز دوم از ساعت 9 صبح همراه با پذیرایی و ناهار
مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی؛ اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان؛ مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین 36703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات