خط خبرها: |
اموزشگاه حسابداری اصفهان
سرفصل‌ها: 

اموزش کامل حسابداری
جلسه اول برای کیفیت سنجی دوره توسط شما رایگان است
کمترین قیمت و بهترین کیفیت در اصفهان
حسابداری مقدماتی
هزینه: 410,000
کار با نرم افزار مالی پارسیان + اکسل
هزینه: 410,000 تومان
حسابداری حقوق و دستمزد
هزینه: 368,000 تومان

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
80ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - میدان آزادی
تماس:
03136703092
09214394650

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس