خط خبرها: |
اموزش فوری icdl|مدرک فوری icdl
سرفصل‌ها: 

قابل توجه متقاضیان مدرک icdg
دوره فشرده icdl با مدرک رسمی فنی و حرفه ای جهت استخدام.
جلسه اول جهت کیفیت سنجی شما رایگان است.
پایین ترین قیمت در اصفهان فقط به مبلغ 690 هزار تومان
مکان برگزاری:
اصفهان ، میدان آزادی
03136703092
تلفن همراه: 09214394650

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
50ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان. دروازه شیراز
۰۳۱۳۶۷۰۳۰۹۲

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس