خط خبرها: |
اموزش کتیا پیشرفته
سرفصل‌ها: 

- آشنایی با محیط ورق کاری SHEET METAL
تهیه مدل های ورق کاری و ایجاد نماهای گسترده از مدل ها
2- آشنایی با محیط سیم و سطح WIREFRAME AND SURFACE DESIGN
اجرای مدل های پیچیده با ایجاد سطوح
3- آشنایی با محیط طراحی قالب CORE AND CAVITY
محیط طراحی قالب MOLD TOOLING DESIGN
4- آشنایی با محیط مایشنکاری ADVANCED MACHINING
ماشینکاری مدل های سه بعدی قطعات صنعتی
5- آشنایی با محیط سطح سازی پیشرفته GENERATIVE SHAPE DESIGN

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان -خ کارگر - مرکز فنی حرفه ای - دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی -آموزشگاه فن آوران پارس آذین-تلفن: 36703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
برچسب‌های آزاد: 
بلیت‌های کارگاه

بلیت کتیا پیشرفته

هزینه: 470,000 تومان 437,100 تومان
جنسیت: مختلط
خرید