خط خبرها: |
اموزشcivil3d
سرفصل‌ها: 

1-ترسیم نقشه های توپوگرافی
2- ترسیم پروفیل های ارتفاعی
3- طراحی مسیر
4- تعیین مدل رقومی مسیر
5- حجم عملیات خاکی

زمان‌بندی: 
روز های چهارشنبه از 15الی 18
مدت زمان کل: 
32ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

ادراه کل فنی حرفه ای استان اصفهان واقع در خیابان هزار جریب- درب شهید بهشتی- مرکز فناوری های راهبردی

پیش‌نیازها: 
به منظور شرکت در این دروه لازم است کارآموز محترم دانش فنی لازم در حوزه auto cad را داشته باشد.
سابقه‌ی برگزاری: 
سخنران: جناب استاد باباربیع
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

civil3d

هزینه: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید