خط خبرها: |
برند سازی شخصی
سرفصل‌ها: 

در حال بارگزاری...

زمان‌بندی: 
یک جلسه 4 ساعته
مدت زمان کل: 
4ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خیابان چهار باغ بالا - کوچه 33 - آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای سبحان

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 80,000 تومان 72,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید