خط خبرها: |
حسابداری امور مالی
سرفصل‌ها: 

- در آمد و هزینه
- سرمایه گذاری مجدد برداشت
- اصلاح حساب ها
- بستن حساب ها
- کاربرگ
- حسابداری موسسات بازرگانی
- حسابداری خرید و فروش کالا
- تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها در موسسات بازرگانی
- روش های ارزیابی موجودی کالا
- روش ثبت دائمی موجودی ها

زمان‌بندی: 
35 جلسه دو ساعته
مدت زمان کل: 
70ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - میدان جمهوری - ابتدای رباط اول - بعد از ایستگاه اتوبوس سمت راست خیابان- روبروی کوچه گاز- آموزشگاه شیوا دانش
تماس: 03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 290,000 تومان 261,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید