خط خبرها: |
دوره آموزشی آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک
سرفصل‌ها: 

ساخت محلول ها و نگهداري مواد در آزمايشگاه
كار با نرم افزارهاي مربوط به بيوتكنولوژي و ژنتيك
انجام واکنش زنجیری پلیمراز
کار با دستگاه الکتروفورز
استخراج DNA از منابع مختلف
استخراج RNA از منابع مختلف
انتخاب میزبان های دارای DNA نوترکیب

زمان‌بندی: 
دوره 4 ماهه
مدت زمان کل: 
260ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خ کارگر -فنی حرفه ای اصفهان- دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی - تلفن 36703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
بلیت‌های کارگاه

دوره آموزشی آزمایشگر ارشد مهندسی ژنتیک

هزینه: 1,550,000 تومان 1,472,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید