خط خبرها: |
دوره آموزشی اپوکسی، کف و دیوار
سرفصل‌ها: 

اپوکسی صنعتی
اپوکسی ابر و باد
اپوکسی طرح نمک
اپوکسی دستگیر
اپوکسی سه بعدی

زمان‌بندی: 
دو جلسه دو روزه
مدت زمان کل: 
16ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

اپوکسی، کف و دیوار

هزینه: 550,000 تومان 495,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

اپوکسی، کف و دیوار مخصوص شهرستان به همراه خوابگاه

هزینه: 690,000 تومان
جنسیت: مختلط

مخصوص بچه های شهرستان به همراه خوابگاه می باشد.

خرید