خط خبرها: |
دوره آموزشی جامع سنتز نانوذرات
سرفصل‌ها: 

روز اول:
آشنایی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی انواع نانوذرات و کاربردهای آن ها
آشنایی با انواع روش های سنتز نانوذرات
سنتز شیمیایی نانوذرات طلا
سنتز زیستی نانوذرات نقره
روز دوم:
روش های اصلاح سطح نانوذرات به منظور کاربرد در پزشکی و سیستم های دارورسانی هدفمند
سنتز نانوذرات مغناطیسی به روش همرسوبی
سنتز نانوذرات سیلیکا به روش سل ژل
روز سوم:
آشنایی با انواع روش های آنالیز نانوذرات
اسپکتروسکوپی UV-Vis
پراکندگی نور دینامیک DLS برای آنالیز اندازه و پراکندگی نانوذرات

زمان‌بندی: 
شنبه 28 مهرماه یکشنبه 29 مهرماه دوشنبه 30 مهرماه
مدت زمان کل: 
24ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان، خیابان هزار جریب، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، مرکز تخصصی آموزش های فناوری نانو

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
مدارس
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید