خط خبرها: |
دوره آموزشی خاک و پی
سرفصل‌ها: 

نظام مهندسی عمران(محاسبات)

زمان‌بندی: 
پنجشنبه ها
مدت زمان کل: 
24ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان خ کارگر - فنی حرفه ای اصفهان- دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

دوره خاک و پی

هزینه: 450,000 تومان 405,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید