خط خبرها: |
دوره آموزشی داکینگ مولکولی
سرفصل‌ها: 

- دریافت ساختار پروتئین از دیتابیس ها
- مدل سازی ساختار سه بعدی پروتئین
- بهینه سازی ساختار و انرژی
- ارزیابی مدلینگ پروتئین
- دریافت ساختار شیمیایی مواد
- بهینه سازی لیگاند
- داکینگ با نرم افزار ها آنلاین
- داکینگ با نرم افزار های افلاین
- تفسیر نتایج

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با دانشجو انجام می شود
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

-

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

تدریس خصوصی

هزینه: 220,000 تومان 209,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

پرداخت اقساطی

هزینه: 100,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید