خط خبرها: |
دوره آموزشی سنگ سازی(مارپل)
سرفصل‌ها: 

به همراه آموزش پنج تکنیک

زمان‌بندی: 
یک جلسه یک روزه
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
تلفن: 03136703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

دوره آموزشی سنگ سازی(مارپل)

هزینه: 390,000 تومان 351,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید