خط خبرها: |
دوره آموزشی نرم افزار Abaqus
سرفصل‌ها: 

در نرم افزار ABAQUS خواهیم آموخت:
نصب، راه اندازی، انجام تنظیمات اولیه و معرفی تمامی قسمت های نرم افزار
تحلیل استاتیکی خرپای دو بعدی
تحلیل رفتار کمانشی قاب
تحلیل تیر بتن مسلح تقویت شده با ورق FRP
تعریف کامل المان تکین و شیوه استفاده از آن در مدلسازی
نحوه استخراج و شیوه خواندن ماتریس سختی از نرم افزار
مدلسازی ترک در قطعات به صورت دوبعدی و سه بعدی
تحلیل تیر یک سر گیردار به صورت سه
بررسی کمانش ورق تحت اثر بارگذاری فشاری به صورت سه بعدی
تحلیل سه بعدی سقوط آزاد جسم و برخورد با جسمی دیگر به صورت سه بعدی

زمان‌بندی: 
-
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان -هزار جریب- خ کارگر - اداره کل اموزش فنی و حرفه ای - مرکز فناوری های نوین و راهبری

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

دوره Abaqus

هزینه: 395,000 تومان 355,500 تومان
جنسیت: مختلط
خرید