خط خبرها: |
دوره آموزشی نرم افزار GIS
سرفصل‌ها: 

در آموزش خصوصی نرم افزار GIS خواهیم آموخت :‌
- اصول و مبانی GIS
- آشنایی با انواع سیستم های مختصاتی
- نشانه گذاري طبقه بندي اطلاعات و نقشه ها
- شناخت جداول و نمودارها و نحوه استفاده آنها در نرم افزار
- تحليل و آناليز روابط مكاني
- آدرس دهي به كدهاي جغرافيايي
- ايجاد نقشه جانمايي

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جو
مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - میدان آزادی
03136703092
09214394650

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

بلیط دوره GIS

هزینه: 500,000 تومان 450,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید

خصوصی

هزینه: 1,500,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید