خط خبرها: |
دوره آموزشی کاربری دستگاه فلوسایتومتر
سرفصل‌ها: 

1- نحوه انتخاب و سفارش مواد از سایت ها
2- آماده سازی مواد
3- کار با دستگاه و ستاپ دستگاه
4- تفسیر نمودارها

زمان‌بندی: 
پنج شنبه و جمعه از ساعت 8-17
مدت زمان کل: 
16ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خ کارگر - فنی حرفه ای اصفهان - دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی - تلفن 36703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
بلیت‌های کارگاه

کاربری فلوسایتومتر

هزینه: 300,000 تومان 270,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید