خط خبرها: |
دوره آموزشی کاربری ژتومیکس و پروتئومیکس
سرفصل‌ها: 

-

زمان‌بندی: 
-
مدت زمان کل: 
12ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خ کارگر- فنی حرفه ای اصفهان-دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی-تلفن:36703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
بلیت‌های کارگاه

دوره ژتومیکس و پروتئومیکس

هزینه: 450,000 تومان 405,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید