خط خبرها: |
دوره آموزشی Atomic Absorbanse
سرفصل‌ها: 

-

زمان‌بندی: 
-
مدت زمان کل: 
10ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خ کارگر - فنی حرفه ای اصفهان - دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی- تلفن: 36703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
بلیت‌های کارگاه

دوره آموزشی Atomic Absorbanse

هزینه: 300,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید