خط خبرها: |
دوره آموزشی PCR&RT-PCR
سرفصل‌ها: 

+ استخراج DNA
+ PCR
+ الکتروفورز PCR
+ استخراج RNA
+ سنتز CDNA
+ RT-PCR
+ الکتروفورز RT-PCR
+ کار با پایگاه های داده ای
+ طراحی پرایمر و OLIGO 7

زمان‌بندی: 
8 جلسه
مدت زمان کل: 
50ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خ کارگر- فنی حرفه ای اصفهان-دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

عمومی

هزینه: 350,000 تومان 315,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید