خط خبرها: |
دوره اجرای نصب پارکت
سرفصل‌ها: 

-

زمان‌بندی: 
یک دوره یک روزه از ساعت 8:00 صبح الی 17:00
مدت زمان کل: 
8ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
36703092

برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

دوره اجرای نصب پارکت

هزینه: 300,000 تومان 270,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید