خط خبرها: |
دوره اموزشی رفع تنبلی و اهمال کاری
سرفصل‌ها: 

شناخت کارکرد مغز
دلایل اهمال کاری
برسی راهکار های اهمال کاری از نظر شناختی
برسی راهکار های اهمال کاری از نظر گرایشی
برسی ا راهکار های همال کاری از نظر جسمی و روحی
بکنیک های رفع تنبلی و اهمال کاری با متد NLP

زمان‌بندی: 
با هماهنگی با مهارت جویان تعیین می شود
مدت زمان کل: 
6ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
شماره تلفن: 03136703092
09214394650

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
بلیت‌های کارگاه

بلیت دوره اموزشی رفع تنبلی و اهمال کاری

هزینه: 70,000 تومان 63,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید