خط خبرها: |
دوره ایمنی و سیستم زمین
سرفصل‌ها: 

-تعاریف و مفاهیم بنیادی
-آشنایی با استاندارهای سیستم زمین
-اهداف زمین کردن سیستم
-زمین کردن الکرتیکی
-روش های زمین کردن سیستم
-زمین کردن حفاظتی
-سیستم های اتصال زمین
-احداث چاه ارت
-همبندی سیستم
-انتخاب و نصب هادی زمین
-اندازه گیری مقاومت زمین
-زمین کردن تجهیزات
-صاعقه اتصال زمین
-مطالعات سیستم زمین در نرم افزار دیگسایلنت (Digsilent)
-طراحی شبکه زمین در نرم فزار سایم گراند (GYMSILENT)

زمان‌بندی: 
شنبه 16 الی 18
مدت زمان کل: 
20ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خیابان هزارجریب، خیابان کارگر، فنی و حرفه ای،مرکز فناوری های نوین، آموزشگاه بهسازان
03136703331

برچسب‌ها: 
بلیت‌های کارگاه

دوره ایمنی و سیستم زمین

هزینه: 250,000 تومان 240,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید