خط خبرها: |
دوره جامع طراحی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
سرفصل‌ها: 

رئوس مطالب:
1-طراحی و نقشه کشی تاسیسات بهداشتی (آبرسانی و فاضلاب)
2-طراحی و نقشه کشی سیستم آتش نشانی (جعبه F و اسپرینکلر)
3-طراحی و نقشه کشی گاز رسانی (مقدماتی)
4-معرفی و شناخت تجهیزات تهویه مطبوع
5-محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان کلاسیک
6-محاسبه بار حرارتی و برودتی ساختمان با نرم افزار Carrier
7-انتخاب بهینه تجهیزات تهویه مطبوع
8-طراحی و نقشه کشی سیستم تهویه مطبوع آبی
9-طراحی و نقشه کشی سیستم تهویه مطبوع هوایی (کانال کشی)
10-انتخاب تجهیزات موتورخانه تهویه مطبوع
11-طراحی و نقشه کشی فلودیاگرام موتورخانه تهویه مطبوع

زمان‌بندی: 
سه شنبه 17 الی 20 و پنجشنبه 17 الی20
مدت زمان کل: 
100ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان - خ کارگر- فنی حرفه ای اصفهان - دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی - تلفن 36703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

دوره جامع طراحی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی

هزینه: 750,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید