خط خبرها: |
دوره راهنمای موزه
سرفصل‌ها: 

مفاهیم و تاریخچه موزه
تعريف موزه
تاريخچه موزه در جهان
تاريخچه موزه در ايران و...

زمان‌بندی: 
97 ساعت تئوری
مدت زمان کل: 
97ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

خ کاخ سعادت آباد شرقی - مجتمع تجاری اداره کیان - طبقه 1 - واحد 4
تماس:03136703092 - 09214394650

پیش‌نیازها: 
راهنمای عمومی گردشگری
برچسب‌ها: 
گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
بلیت‌های کارگاه

همگانی

هزینه: 543,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید