خط خبرها: |
دوره طراحی نظام مهندسی معماری
سرفصل‌ها: 

-

زمان‌بندی: 
چهارشنبه - پنجشنبه
مدت زمان کل: 
40ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

اصفهان- خ کارگر- فنی حرفه ای - دپارتمان فناوریهای نوین و راهبردی

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
بلیت‌های کارگاه

نظام مهندسی معماری(طراحی)

هزینه: 600,000 تومان 540,000 تومان
جنسیت: مختلط
خرید