دوره مدیریت آموزشگاه فنی حرفه ای
سرفصل‌ها: 

- بیان شرایط و مراحل تأسیس آموزشگاه
- بیان مبانی مقدماتی مدیریت در آموزشگاه
- نحوه برنامه ریزی در آموزشگاه
- نحوه سازماندهی آموزشگاه
چگونگی جذب و استخدام نیروی انسانی
چگونگی نظارت به امور آموزشگاه
نحوه برقراری ارتباط در آموزشگاه

زمان‌بندی: 

5 جلسه 3 ساعته،برنامه با هماهنگی تعیین می شود.

مدت زمان کل: 
16ساعت آموزشی
مکان برگزاری: 

میدان آزادی، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ایی استان، مرکز آموزش فناوری‌های راهبردی و نوین، آموزشگاه بهسازان شهر آینده
تلفن: 03136703092

گروه مخاطبین: 
دانشگاه‌ها
صنایع و کارخانجات
فرهنگی و مذهبی
مدارس
دوره مدیریت آموزشگاه فنی حرفه ای
بلیت‌های کارگاه

دوره مدیریت آموزشگاه فنی حرفه ای

هزینه: 260,000 تومان 234,000 تومان
جنسیت: مختلط
درخواست مشاوره رایگان
call support visit our Instagram visit our Telegram